קלציום כלוריד

 

חומר אבקתי לבן בצורת קשקשים המשמש
בתעשיית המזון להוספת "סידן" למוצרים כמו
כן בתמיסה הוא משמש בנטרול שפכים בתעשיות
מסוימות . החומר מסופק בשקים של 25 ק"ג ,
ארוז על משטחים. ניתן בהזמנה מיוחדת לקבל
גם כתמיסה נוזלית בקוביות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פס כחול - [IMG]

לדף מוצר מפורט

PDF - [IMG]
   

MSDS

PDF - [IMG]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slogan design