חומצה זרחתית 50-80%

 

 

תמיסה סמיכה צלולה המשמשת בתעשיות שונות
ואף בתעשיית המזון ( קוקה קולה ).החומר הינו
חומר חומצי חזק בעל משקל סגולי יחסית גבוהה .

החומר מסופק ללקוחות בצובר ובמיכלים וחביות
בגדלים שונים וכן בקוביות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פס כחול - [IMG]

לדף מוצר מפורט

PDF - [IMG]
   

MSDS

PDF - [IMG]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בניית אתרים