חומצה חנקתית

 

 

חומצה חנקתית בריכוז 60% לתעשיה הכימית
הצבעים והדפוס. מסופק במיכלים וחביות
בגדלים שונים וכן בקוביות ובצובר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פס כחול - [IMG]

לדף מוצר מפורט

PDF - [IMG]
   

MSDS

PDF - [IMG]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בניית אתרים