טבליות כלור

 

 

חומר המכיל 90% ממשקלו כלור פעיל, המשתחרר
שחרור איתי במגע עם מים. לחיטוי המים בבריכות
שחיה, במערכות השקיה בחקלאות ובשימושים
סניטאריים אחרים. בצורה של טבליות. החומר
מסופק בדליים של 10 ,20 או 50 ק"ג על גבי משטחים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פס כחול - [IMG]

לדף מוצר מפורט

PDF - [IMG]
   

MSDS

PDF - [IMG]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בניית אתרים