סודיום טריפולי פוספאט -

אבקה, גרנולרי, מזון, טכני

 

החומר משמש בייצור דטרגנטים וחומרי ניקיון מיוחדים,
כמו כן לטיפול במים עבור דודי קיטור, טיפול בבוץ
קידוחים, בתעשיית הנייר, הטכסטיל והקרמיקה.
את החומר ניתן לקנות בצורה אבקתית או גרנולרית
והוא משווק בשקים של 25 ק"ג או בשקי ענק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פס כחול - [IMG]

לדף מוצר מפורט

PDF - [IMG]
   

MSDS

PDF - [IMG]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בניית אתרים