מלח גביש (A, B, C, D)

 

חומר גבישי קריסטלי בגודל גרגירים משתנה
בהתאם לנדרש. החומר הינו " מלח בישול גס"
המשמש בתעשיית המזון לטיבול וכן משמש
לטיפול בדודי קיטור למניעת אבנית וכ"פילר"

בתעשיית הדטרגנטים.

החומר נמכר בשקים של 25 ק"ג ארוז על משטחים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 פס כחול - [IMG]

לדף מוצר מפורט, מלח גביש A

PDF - [IMG]
   

לדף מוצר מפורט, מלח גביש C

PDF - [IMG]
   

  לדף מוצר מפורט, מלח גביש D

PDF - [IMG]
   

MSDS

PDF - [IMG]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בניית אתרים